ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ

 

  • Πολλοί από εμάς έχουν εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα στο οποίο, ο οδηγός του άλλου οχήματος, παραβιάζοντας τον Κ.Ο.Κ. και τους κανόνες επιμελούς οδήγησης, προκάλεσε ζημίες στο όχημά μας (αυτοκίνητο – δίτροχο).

   

  • Η ασφαλιστική εταιρία του ιδιοκτήτη του οχήματος που προκάλεσε το ατύχημα, υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως τον ιδιοκτήτη του ζημιωθέντος οχήματος και να αποκαταστήσει όλες τις ζημίες.

   

  • Συνήθως, κατά το στάδιο των συζητήσεων με τον ιδιοκτήτη του ζημιωθέντος οχήματος, την ασφαλιστική εταιρία εκπροσωπεί ο πραγματογνώμων, ο οποίος συντάσσει τεχνική έκθεση σχετικά με τις ζημίες και την δαπάνη αποκατάστασής τους.

   

  • Κάποιοι όμως από τους πραγματογνώμονες αυτούς δηλώνουν στον ιδιοκτήτη του ζημιωθέντος οχήματος ότι επειδή το όχημά τους τους είναι μεταχειρισμένο, είτε θα δεχθούν τη τοποθέτηση μεταχειρισμένων ανταλλακτικών, είτε θα τοποθετηθούν μεν καινούργια, αλλά η ασφαλιστική εταιρία θα καλύψει μόνον ένα ποσοστό της αξίας των καινούργιων ανταλλακτικών, την οποία προσδιορίζουν αυτοί με βάση τα έτη κυκλοφορία του αυτοκινήτου.

   

  • Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Η ασφαλιστική εταιρία υποχρεούται να αποδεχθεί τη τοποθέτηση καινούργιων ανταλλακτικών  και να πληρώσει όλη την δαπάνη αγοράς τους, καθώς και τη δαπάνη των εργατικών.

   

  • Ο ιδιοκτήτης του ζημιωθέντος οχήματος έχει δικαίωμα να επιλέξει το συνεργείο που θα επισκευασθεί το αυτοκίνητό του, να απαιτήσει τη τοποθέτηση καινούργιων ανταλλακτικών, ανεξαρτήτως της παλαιότητας του οχήματός του και να απαιτήσει να καλύψει η ασφαλιστική εταιρία όλη τη δαπάνη επισκευής του.

   

  • Επίσης έχει δικαίωμα να ζητήσει χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη επειδή το όχημά του υπέστη ζημίες και επίσης γιατί στερήθηκε της χρήσης του για το χρονικό διάστημα που βρισκόταν στο συνεργείο για επισκευή.

   

GreekEnglish