Αποζημίωση στρατιώτη από ατύχημα στην υπηρεσία

Με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, που επικύρωσε απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης υποχρεώνεται το Ελληνικό Δημόσιο να καταβάλει σε στρατιώτη που υπέστη μεγάλη βλάβη στον οφθαλμό του από την ανάθεση σε αυτόν εργασίας εκτός των καθηκόντων του και χωρίς μέτρα ασφαλείας, αποζημίωση για υλική και ηθική βλάβη ύψους 120.000 ευρώ.

Σχολιάστε

GreekEnglish