ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Δικαστηρίου με την οποία κρίθηκε ότι είναι παράνομη η μείωση των αποδοχών των στελεχών του Λιμενικού Σώματος,  και η επιστροφή μόνον του ημίσεως των αποδοχών τους που παρακρατήθηκαν αναδρομικά από 01.08.2012. Υποχρεώνεται το Δημόσιο να καταβάλει το υπόλοιπο ήμισυ, εντόκως.

 

Σημαντικές, επίσης, παραδοχές της απόφασης αυτής είναι ως προς το ζήτημα της παραγραφής των αξιώσεων των στελεχών, της υποχρέωσης καταβολής τόκων και του υπολογισμού των νομίμων κρατήσεων (φόρος εισοδήματος, κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικού ταμείου κλπ), σύμφωνα με τα όσα ίσχυαν το χρόνο παρακράτησης.

 

Ειδικά όσον αφορά την παραγραφή των αξιώσεων, το Δικαστήριο απέρριψε την ένσταση διετούς παραγραφής που πρότεινε το Δημόσιο, κρίνοντας ότι η παραγραφή αρχίζει από την 14.11.2014 [ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4307/2014 (ΦΕΚ Α΄ 246/15-11-2014)], οπότε εκδηλώθηκε η εν μέρει συμμόρφωση της Διοίκησης με την 2196/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την καταβολή του ημίσεος της διαφοράς των οφειλομένων αναδρομικών αποδοχών.

 

 

GreekEnglish