Συνεργάτες με ειδίκευση σε Διαφορές με Δημόσιο, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Προστασία καταναλωτή κλπ

Η εξειδίκευσή μας σε τομείς όπως Αποζημιώσεις, Ακίνητα, Διαφορές με Δημόσιο, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Προστασία καταναλωτή, Διαφορές με Τράπεζες, παρέχει τα εχέγγυα για την σωστή και επιμελή εκπροσώπησή σας στο Δικαστήριο.

 

Δημήτριος Γ. Τσαγκαλίδης
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

E-mail: d.tsagkalidis@lawyers-greece.gr

Σπουδές: Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Aσκεί τη δικηγορία από τον Φεβρουάριο 1985 συνεχώς, παρέχοντας τις νομικές του υπηρεσίες στους κυριότερους τομείς του δικαίου, τόσο στην υπεράσπιση των εντολέων ενώπιον των δικαστηρίων όσο και στη παροχή νομικών συμβουλών και σύνταξη συμβάσεων.

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω από το 1990 με σημαντικές επιτυχίες στα ανώτερα και ανώτατα δικαστήρια, συνεχίζει επιτυχώς την παράδοση που ξεκίνησε το 1974 η μητέρα του και ιδρύτρια του Δικηγορικού Γραφείου, Χάιδω Τσαγκαλίδου – Τσέλιου.

Η μεγάλη εμπειρία του στο δικαστικό και εξωδικαστικό τομέα, για χρονικό διάστημα 32 ετών, παρέχει την εγγύηση παροχής των καλύτερων εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Επίσης διακρίθηκε στον αθλητισμό ως πρωταθλητής Ελλάδος και μέλος της Εθνικής Ομάδας Τζούντο από το 1977 έως το 1984. Υπήρξε προπονητής στο Τζούντο της πρωταθλήτριας Ελλάδας ΧΑΝΘ, μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, μέλος του Δ.Σ. ΧΑΝΘ, Πρόεδρος Φυσικής Αγωγής της ΧΑΝΘ, Πρόεδρος του Νομικού Τμήματος ΧΑΝΘ, μέλος και ιδρυτής σωματείων. Είναι κάτοχος του 4ου DAN στο Τζούντο.

Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά

Τομείς εξειδίκευσης: Αποζημιώσεις, Μισθωτικές διαφορές, Οικογενειακές διαφορές, Ακίνητα, Διαφορές συνιδιοκτητών πολυκατοικίας, Διαφορές με Δημόσιο και Δημόσιους Οργανισμούς, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Συμβάσεις Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, Σωματεία, Δικαστική εκπροσώπηση, Δίκαιο Αποζημιώσεων, Προστασία Καταναλωτή.

 

Χάϊδω Ε. Τσαγκαλίδου
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

E-mail: ch.tsagkalidou@lawyers-greece.gr

Σπουδές: Απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στον Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου.

Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά

Τομείς εξειδίκευσης: Διαφορές με Τράπεζες, Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, Δίκαιο Επιχειρήσεων, Εταιρίες, Πτωχευτικό δίκαιο, Σήμα, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, Ακίνητα, Σωματεία.

GreekEnglish