Η Εταιρεία, (Αποζημιώσεις από τροχαίο ατύχημα , εργατικό ατύχημα, παραβίαση δικαιωμάτων καταναλωτή)

Η δικηγορική εταιρεία Δ. ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ «ΚΩΔΙΞ» αποτελεί μετεξέλιξη του δικηγορικού γραφείου ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗ που ιδρύθηκε το 1974 και δραστηριοποιείται κυρίως σε δικαστικές υποθέσεις αστικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου, όπως, (Αποζημιώσεις από τροχαίο ατύχημα , εργατικό ατύχημα, παραβίαση δικαιωμάτων καταναλωτή κ.ά).

Αποζημιώσεις από τροχαίο ατύχημα

 

Η άριστη επιστημονική κατάρτιση των δικηγόρων της εταιρείας μας και η πολυετής δικαστηριακή εμπειρία παρέχει τα εχέγγυα για την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Η πληθώρα και πολυπλοκότητα των νομικών διατάξεων που μεταβάλλονται συνεχώς και η συνεχής έκδοση δικαστικών αποφάσεων που ερμηνεύουν τους νόμους, τους όρους και προϋποθέσεις των συναλλαγών, καθιστά απολύτως αναγκαία την σωστή νομική συμπαράσταση σε κάθε υπόθεση.

Ο χειρισμός της κάθε υπόθεσης πραγματοποιείται με τη συνεργασία των εξειδικευμένων σε κάθε τομέα του δικαίου συνεργατών του γραφείου μας, πάντοτε υπό την άμεση επίβλεψη και συνδρομή του Δημητρίου Γ. Τσαγκαλίδη.

Το δικηγορικό γραφείο ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗ έχει σημειώσει σημαντικές δικαστικές επιτυχίες σε σοβαρές υποθέσεις. Στο τομέα δικαστικών αποφάσεων δημοσιεύονται κάποιες απο τις σημαντικές δικαστικές αποφάσεις του γραφείου μας.

Παρέχει τις υπηρεσίες του στα ιδιόκτητα γραφεία στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης απέναντι από την παραδοσιακή αγορά ΜΟΔΙΑΝΟ και ΚΑΠΑΝΙ, με άμεση πρόσβαση στα Δικαστήρια και στις κυριότερες Δημόσιες Υπηρεσίες και Αρχές.

Το γραφείο μας συνεργάζεται με δικηγορικό γραφείο εξειδικευμένο σε υποθέσεις επενδύσεων, υπαγωγής σε προγράμματα επιδότησης, συνταξιοδοτικά θέματα, υποθέσεις πειθαρχικού ελέγχου δημοσίων υπαλλήλων.

GreekEnglish