ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ

·        Η από­λαυση ενός ήρεμου περιβάλλοντος ελεύ­θερου από ρύπους αποτελεί μία έκφανση του δικαιώματος επί της προσωπικότητας.

·         Προσβολή ως προς αυτή την πλευρά του δικαιώματος μπορεί να προκαλείται και όταν διαταράσσεται η ωφέλεια από την απόλαυση του φυσικού περιβάλλοντος όσον αφορά την ατμόσφαι­ρα με την εκπομπή ρύπων, όπως καπνού, αναθυμιάσεων αλλά και θορύβων (ηχορύ­πανση).

·         Εάν η εκπομπή είναι τόσο ισχυρή ώστε να απειλεί και την υγεία των κατοίκων, τότε επέρχεται προσβολή και ως προς μία επιπλέον έκφανση του γενικού δικαιώματος της προσωπικότητας, εκείνης που αφορά το ειδικότερο δικαίωμα στην υγεία.

·         Οι προσβολές που προκαλούνται με εκπομπή θορύβων είναι πάντα παράνομες όχι μόνο ως κοινωνικά απρόσφορες βλαπτικές πράξεις, αλλά και ως αντικείμενες σε ειδικότερες ρητές απαγορευτικές διατά­ξεις του νόμου και μάλιστα στο άρθρο 417 ΠΚ περί διαταράξεως ησυχίας, στα άρθρα 1 και 3 του α.ν. 2520/1940, στην Υγειονο­μική διάταξη Α5/3010/14.8.1985 (ΦΕΚ Β’ 593) και στην 3/1996 Αστυνομική Διάταξη (1023/2/37-ια/1996).

·        Κατά τη θερινή, ιδίως περίοδο, σοβαρό πρόβλημα αποτελεί κυρίως για τις παραθεριστικές περιοχές, η λειτουργία των ανοικτών-υπαίθριων καταστημάτων διασκέδασης. Από τις επιχειρήσεις αυτές προκαλούνται θόρυβοι από την υψηλής ένταση, μουσική που αναπαράγεται από μηχανήματα  με ειδικά ενισχυτικά του ήχου, από  την κυκλοφορία των θαμώνων, τη συμπεριφορά αυτών (σύρσιμο τραπεζιών, καθισμάτων, δυνατές φωνές, γέλια, χειροκροτήματα, κ.λπ.), αλλά και γενικά από τη λειτουργία του καταστήματος.

·        Οι θόρυβοι αυτοί μεταφέρονται στις γειτονικές κατοικίες με αποτέλεσμα να προκαλείται στους κατοίκους έντονη ενόχληση από τη διατάραξη της ησυχίας, να παρεμποδίζεται σοβαρά η ανενόχλητη και ελεύθερη χρήση των κατοικιών τους, ιδίως κατά τις νυκτερινές ώρες και να βλάπτεται η υγεία, ιδίως την ψυχική, αφού οι άτυχοι γείτονες δεν μπορούσαν να ηρεμή­σουν, να χαλαρώσουν, να απολαύσουν τη θαλπωρή της διαμονής στην οικία τους και να κοιμηθούν, με αποτέλεσμα την παράνο­μη προσβολή της προσωπικότητάς τους.

·        Μάλιστα η κατάσταση αυτή είναι διαρκής, σε καθημερινή βάση, με ιδιαίτερη επίταση τα σαββατοκύριακα, και εξακολουθεί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

·        Εκτός όμως από τα κέντρα διασκεδάσεως, παρόμοιο πρόβλημα προκαλείται και από θορυβώδεις γείτονες οι οποίοι, είτε με δυνατή μουσική, είτε με διάφορους άλλους έντονους θορύβους (διαπληκτισμούς, θορυβώδεις διασκεδάσεις, συνεχές σύρσιμο επίπλων, υποδημάτων κλπ), ενοχλούν τους υπόλοιπους ένοικους μιας οικοδομής ή και τους γείτονες όμορων κατοικιών.

·        Παρόμοια όμως προβλήματα μπορεί να δημιουργούνται και από άλλου είδους επιχειρήσεις, όπως εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ κλπ, τα οποία, με το συνήθη, αλλά συνεχώς παραγόμενο θόρυβο, όπως θόρυβο από κυλιόμενα καροτσάκια μεταφοράς αντικειμένων, φόρτωση, εκφόρτωση εμπορευμάτων κλπ, προσβάλλουν το δικαίωμα των γειτόνων για την απόλαυση ενός ήρεμου και απαλλαγμένου από ηχορύπανση, περιβάλλοντος.

·        Ο θιγόμενος από τις πράξεις αυτές μπορεί να προστατευθεί με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και αγωγή για προσβολή προσωπικότητας αλλά και για προσβολή του δικαιώματος της κυριότητάς του (γειτονικό δίκαιο / αρνητική αγωγή) και να ζητήσει τη παύση της ηχορύπανσης.

GreekEnglish