ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το άρθρο άρθρο 57 του Αστικού Κώδικα παρέχει το δικαίωμα στο φυσικό πρόσωπο, του οποίου η προσωπικότητα προσβάλλεται να απαιτήσει να παύσει η προσβολή αυτή, να μην επαναληφθεί στο μέλλον, ενώ παράλληλα έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση για την ζημία που έχει υποστεί, και χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη. Η απαρίθμηση των αγαθών που αποτελούν το δικαίωμα της προσωπικότητας δεν είναι δυνατή. Έχει κριθεί ότι στην προστασία του άρθρου 57 εμπίπτουν τα σωματικά αγαθά (η ζωή, η υγεία, η σωματική ακεραιότητα κλπ), τα ψυχικά αγαθά, (ψυχική υγεία, συναισθηματικός κόσμος), η ιδιωτική ζωή του, η τιμή και υπόληψη του, η αναπαράσταση της εικόνας, της φωνής και γενικά της ζωής του ανθρώπου, το άσυλο της κατοικίας, το δικαίωμα να μην γίνεται αντικείμενο παρακολούθησης, παρενόχλησης, φωτογράφισης ή μαγνητοφώνησης, η στέρηση του δικαιώματος διέλευσης από κοινόχρηστους χώρους (πχ αποκλεισμός δημόσιας οδού  ή άλλου χώρου), το δικαίωμα του να απολαμβάνει ένα ήρεμο και υγιεινό περιβάλλον χωρίς να προσβάλλεται από ρυπάνσεις, ηχορύπανση  κλπ.

GreekEnglish