ΑΠΟΖΗΜΙΩΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Με απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία εκδόθηκε σε αγωγή που άσκησε το δικηγορικό γραφείο μας, κρίθηκε ότι η μη μεταγραφή της πράξης τακτοποίησης στην Κω αποτελεί παράνομη παράλειψη του Δημοσίου που γεννά δικαίωμα αποζημίωσης στους ιδιώτες των οποίων τα συμβόλαια κυριότητας ακινήτων δεν μπορούν να μεταγραφούν. Συγκεκριμένα, η αρμόδια για τη μεταγραφή των συμβολαίων που αφορούν μεταβίβαση ακινήτων  τα οποία συμπεριελήφθησαν στην επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Κω , σύμφωνα με την πολεοδομική μελέτη της περιοχής η οποία εγκρίθηκε με το Π.Δ. της 13.04.1989 και την υπ’ αριθμόν ΧΟΠ 5871/11.10.1991 απόφαση του Νομάρχη Δωδεκανήσου, με την οποία κυρώθηκε η πράξη εφαρμογής της επέκτασης του σχεδίου πόλεως, αρνήθηκε να τα μεταγράψει προτού μεταγραφεί η πράξη εφαρμογής, η οποία όμως δεν μεταγράφεται,

GreekEnglish