Ζητήματα απο το καλοριφέρ (κεντρική θέρμανση), ατομική θέρμανση στις πολυκατοικίες

Είναι γεγονός ότι η θέρμανση, καλοριφέρ, κεντρική, ατομική θέρμανση  στις πολυκατοικίες, δημιουργεί συχνά προβλήματα και ένταση στις σχέσεις των συνιδιοκτητών, για διάφορους λόγους και αιτίες.

Μία από τις κύριες αιτίες για τη δημιουργία τέτοιων προβλημάτων είναι η λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης και η κατανομή των δαπανών. Στις κατανεμόμενες δαπάνες περιλαμβάνονται οι δαπάνες λειτουργίας (καύσιμα και προληπτική συντήρηση της εγκατάστασης) και οι έκτακτες δαπάνες (αντικαταστάσεις, βελτιώσεις, εκσυγχρονισμός και αποκατάσταση ζημιών σε οποιοδήποτε κοινόχρηστο μέρος του συστήματος κεντρικής θέρμανσης κ.λ.π.).

Οι δαπάνες λειτουργίας βαρύνουν αυτόν που έχει τη χρήση της ανεξάρτητης ιδιοκτησίας, ενώ οι έκτακτες δαπάνες τον κύριό της. Τα προβλήματα αυτά δημιουργούνται, είτε γιατί κάποιες ανεξάρτητες ιδιοκτησίες (διαμερίσματα, καταστήματα) παραμένουν αχρησιμοποίητα για μεγάλο χρονικό διάστημα και οι ιδιοκτήτες τους ζητούν να μην επιβαρύνονται με δαπάνες κεντρικής θέρμανσης ή να πληρώνουν κάποιο ποσοστό (συνήθως το 30%), ενώ οι υπόλοιποι αντιδρούν, είτε γιατί κάποιοι ιδιοκτήτες έχουν αποσυνδέσει αυθαίρετα τα διαμερίσματά τους από τη κεντρική θέρμανση και αρνούνται να πληρώσουν το ποσό της δαπάνης που τους αναλογεί, είτε γιατί θεωρούν ότι πληρώνουν υπερβολική δαπάνη σε σχέση με την ζέστη που απολαμβάνουν.

Προβλήματα δημιουργούνται επίσης εξαιτίας των ωρών και ημερών που λειτουργούν τα καλοριφέρ. Μετά την προώθηση της χρήσης του φυσικού αερίου, δημιουργήθηκαν προβλήματα στις σχέσεις των ιδιοκτητών, γιατί κάποιοι αντιδρούσαν στην αλλαγή του καύσιμου της κεντρικής θέρμανσης από υγρό σε αέριο, αλλά και γιατί πολλοί ήθελαν να αποσυνδέσουν τους χώρους τους από την κεντρική θέρμανση και να εγκαταστήσουν ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση θέρμανσης με χρήση αερίων καυσίμων.

Ο νόμος για να προωθήσει τη χρήση του φυσικού αερίου ως πιο φιλικού στο περιβάλλον και στην εξοικονόμηση ενέργειας παρέχει τη δυνατότητα στη γενική συνέλευση των συνιδιοκτητών να αποφασίσει με ψήφους 50 + 1 την αλλαγή του καυσίμου από υγρά σε αέριο, καθώς επίσης και την μόνιμη αποσύνδεση μίας ιδιοκτησίας από τη κεντρική θέρμανση και την εγκατάσταση ανεξάρτητης θέρμανσης με φυσικό αέριο.

Στη τελευταία περίπτωση η ιδιοκτησία που εγκατέστησε μόνιμα θέρμανση με φυσικό αέριο δεν επιβαρύνεται με καμία δαπάνη της κεντρικής θέρμανσης, λειτουργίας ή έκτακτης. Οι ιδιοκτήτες τους είναι υποχρεωμένοι να μονώσουν τους σωλήνες της κεντρικής θέρμανσης που διέρχονται από την ιδιοκτησία τους. Εάν οι σχέσεις των συνιδιοκτητών ρυθμίζονται από κανονισμό, οι διατάξεις του που αφορούν τις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης είναι υποχρεωτικές για όλους, με την παραπάνω αναφερόμενη εξαίρεση της της μόνιμης αποσύνδεση διαμερίσματος από τη κεντρική θέρμανση και την μόνιμη εγκατάσταση αυτόνομης θέρμανσης με χρήση αερίων καυσίμων.

Όλες οι αυτοτελείς ιδιοκτησίες, διαμερίσματα, καταστήματα κλπ, πρέπει να συμμετέχουν στις δαπάνες λειτουργίας της κεντρικής θέρμανσης και των έκτακτων δαπανών, κατά την αναλογία που προβλέπει ο κανονισμός και η μελέτη κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης. Δεν μπορεί κάποια ιδιοκτησία να αποσυνδεθεί αυθαίρετα από τη κεντρική θέρμανση και να σταματήσει να πληρώνει δαπάνες. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μόνον με απόφαση της γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών.

Το ίδιο ισχύει και στη περίπτωση που κάποια αυτοτελής ιδιοκτησία παραμένει αχρησιμοποίητη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν ο κανονισμός προβλέπει ότι θα πληρώνει μόνον ένα ποσοστό της δαπάνης, πχ 30%, ο ιδιοκτήτης της εν λόγω ιδιοκτησίας επιβαρύνεται με το ποσοστό αυτό. Διαφορετικά πρέπει να πληρώνει όλο το ποσό που του αναλογεί, εκτός αν η γενική συνέλευση των συνιδιοκτητών αποφασίσει διαφορετικά. Οι μέρες και ώρες λειτουργίας της κεντρικής θέρμανσης είναι καλό να ρυθμίζονται με το κανονισμό ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Οι δαπάνες κεντρικής θέρμανσης κατανέμονται σε κάθε αυτοτελή και διαιρεμένη ιδιοκτησία σύμφωνα με μελέτη που συντάσσεται από μηχανικό που έχει δικαίωμα σύνταξης τέτοιων μελετών.

GreekEnglish