ΠΟΤΕ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (Ανοικτά τα καταστήματα)

 

Ένα θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα είναι η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Οι υπέρμαχοι της λειτουργίας των καταστημάτων επικαλούνται τα οφέλη που αποκομίζει η οικονομία και ο τουρισμός, ενώ οι πολέμιοι την καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων αλλά και την εξυπηρέτηση ορισμένων συμφερόντων στην οποία αποσκοπεί η γενίκευση της λειτουργίας.

Ήδη η Υπουργική Απόφαση που γενίκευε τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, κρίθηκε αντισυνταγματική από το ΣτΕ, με το παρακάτω (εν συντομία) σκεπτικό

Το Σύνταγμα κατοχυρώνει για όλους τους εργαζομένους και τους απασχολούμενους (ελεύθερους επαγγελματίες, κλπ) το δικαίωμα ελεύθερου χρόνου και της απόλαυσης του είτε ατομικά είτε από κοινού με την οικογένειά τους, ως τακτικό διάλειμμα της εβδομαδιαίας εργασίας.

Το διάλειμμα αυτό υπηρετεί την υγεία και την ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου με τη φυσική και ψυχική ανανέωση που προσφέρει η τακτική αργία στον εργαζόμενο άνθρωπο εντός της κάθε εβδομάδας (άρθρο 5 και 21 Συντάγματος).

Συναφώς, προσφέρει και την δυνατότητα οργάνωσης της κοινωνικής και οικογενειακής ζωής του, θέματα για τα οποία μεριμνά επίσης το Σύνταγμα (άρθρο 21).

Περαιτέρω το ως άνω δικαίωμα προσλαμβάνει πρακτική αξία για τους εργαζόμενους όταν αυτοί δύνανται μόνοι ή από κοινού με την οικογένειά τους να μετέχουν στην συλλογική ανάπαυλα μιας κοινής αργίας ανά εβδομάδα, ως τέτοια ημέρα έχει επιλεγεί κατά μακρά παράδοση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στα λοιπά κράτη της Ευρώπης, η σχετιζόμενη με την Χριστιανική θρησκεία».

Εξάλλου, να σημειωθεί ότι το 1909 με νόμο καθιερώθηκε, για πρώτη φορά, η Κυριακή ως ημέρα αργίας των καταστημάτων, εκτός από ορισμένες κατηγορίες (καταστημάτων), όπως είναι κέντρα διασκεδάσεως, εστιατόρια, ταβέρνες, ζαχαροπλαστεία, καφενεία, τουριστικών ειδών κλπ.

Προσθέτουμε ότι οποιαδήποτε άλλη, πλην της Κυριακής, ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) δεν εξυπηρετεί την από κοινού με την οικογένεια απόλαυση της αργίας, ευλόγως, αφού η ημέρα εκείνη (εργάσιμη εντός της εβδομάδας) κατά πάσα πιθανότητα δεν θα συμπίπτει με την ημέρα ανάπαυσης του/της συζύγου / συντρόφου, και, σίγουρα όχι, με την ημέρα σχολικής αργίας των παιδιών. Σίγουρα δεν είναι προς όφελος της οικογενειακής ζωής να μην έχουν κάθε εβδομάδα μία κοινή ημέρα αργίας, οι γονείς και τα παιδιά, όπως θα συμβεί, αν λειτουργήσουν όλα τα καταστήματα κάθε Κυριακή.

 

GreekEnglish