Αποζημίωση λόγω καθυστέρησης εκδίκασης υπόθεσης

Με απόφαση του Διοικ.Πρωτ.Αθηνών επιδικάστηκες χρηματική ικανοποίηση 1.500 ευρώ λόγω παραβίασης του δικαιώματος δίκαιης δίκης (καθυστέρηση εκδίκασης υπόθεσης πέραν του ευλόγου χρόνου)

Σχολιάστε

GreekEnglish