Ιατρική Αμέλεια.Αποζημίωση ηθικής βλάβης και εξόδων δεύτερης χειρουργικής επέμβασης.

Ιατρική Αμέλεια. Αποζημίωση για έξοδα νέας χειρουργικής επέμβασης. Ηθική βλάβη

Αριθμός απόφασης 12834 /2015
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελισάβετ Μελά, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου, και από τη Γραμματέα Ελένη Κουρτίδου.

Μον.Πρωτ.Θες/νικης 12834/2015

Αριθμός απόφασης 12834 /2015
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα…

GreekEnglish