ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Δικαστηρίου με την οποία κρίθηκε ότι είναι παράνομη η μείωση των αποδοχών των στελεχών του Λιμενικού Σώματος,  και η επιστροφή μόνον του ημίσεως των αποδοχών τους που παρακρατήθηκαν αναδρομικά από 01.08.2012. Υποχρεώνεται το Δημόσιο να καταβάλει το υπόλοιπο ήμισυ, εντόκως.   Σημαντικές, επίσης, παραδοχές της απόφασης αυτής είναι ως … Διαβάστε περισσότερα…

ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ -ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Aριθμός απόφασης A1902/2018   ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑ΄ MONOMEΛΕΣ   Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 14 Δεκεμβρίου 2017, με δικαστή την Άλκηστη Σιάρκου, Πρωτοδίκη Δ.Δ., και γραμματέα την Κυριακή Κωνσταντινίδου, δικαστική υπάλληλο, γ ι α να δικάσει την αγωγή με χρονολογία κατάθεσης 5-3-2015,   Των οι οποίοι παραστάθηκαν με την πληρεξούσια δικηγόρο Χάιδω Τσαγκαλίδου. κατά του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, για τον οποίο παραστάθηκε με δήλωση ο Δικαστικός … Διαβάστε περισσότερα…

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Δικαστηρίου με την οποία κρίθηκε ότι είναι παράνομη η μείωση των αποδοχών των στελεχών του Λιμενικού Σώματος,  και η επιστροφή μόνον του ημίσεως των αποδοχών τους που παρακρατήθηκαν αναδρομικά από 01.08.2012. Υποχρεώνεται το Δημόσιο να καταβάλει το υπόλοιπο ήμισυ, εντόκως.   Σημαντικές, επίσης, παραδοχές της απόφασης αυτής είναι ως … Διαβάστε περισσότερα…

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ – ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΓΕΙΤΟΝΩΝ

  ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή ….. Εφέτη και τη Γραμματέα … ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ…   ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ   Ο ενάγων είναι νομέας ενός διαμερίσματος του τρίτου ορόφου, εμβαδού 83,28 τ.μ., πολυόροφης οικοδομής που βρίσκεται επί της οδού Θεσσαλονίκης, η δε εναγομένη είναι νομέας ενός διαμερίσματος του … Διαβάστε περισσότερα…

Συμπεριφορά οδηγού οχήματος σε περίπτωση ατυχήματος

Η οδήγηση οχήματος (αυτοκινήτου, δίκυκλου κλπ) απαιτεί να έχει ο οδηγός συνεχώς τεταμένη το προσοχή του και να οδηγεί με σύνεση, επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανόνες της οδικής κυκλοφορίας. Ωστόσο όλοι μας, παραβιάζουμε συχνά τους κανόνες αυτούς με αποτέλεσμα κάποιες φορές να προκαλέσουμε ατύχημα.

Διαβάστε περισσότερα…

Επίδομα Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Λιμενικών

Αρχή φόρμας
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ε’ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε δημόσια στο ακροατήριο του στις 9 Μαρτίου 2015 με Δικαστή την Χρυσούλα Ανδρεάδου Πρωτοδίκη Δ.Δ. και γραμματέα την Ανατολή Χαζαρίδου, δικαστικό υπάλληλο.
γ ι α να δικάσει την αγωγή με χρονολογία κατάθεσης 29-12-2006,

τ ω ν:….., οι οποίοι παραστάθηκαν δια της πληρεξουσίας τους δικηγόρου Χάϊδως Τσαγκαλίδου
κ α τ ά: του Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται εν προκειμένων από τον Υπουργό Οικονομικών, για τον οποίο παραστάθηκε η δικαστική πληρεξούσιος του Ν.Σ.Κ. Χριστίνα Κουστούδα, βάσει της από 6-3-2015 δηλώσεως του άρθρου 133 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ.
Η κρίση του Δικαστηρίου είναι η εξής:

Διαβάστε περισσότερα…

Αντισυνταγματική η επιβολή ειδικής εισφοράς στους συνταξιούχους του Δημοσίου

Απόφαση 244/2017 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 17 Δεκεμβρίου 2014, με………… Για να δικάσει την από 10.9.2014 αγωγή: του  ………., κατοίκου (οδός ………. αριθμός …), ο οποίος παρέστη με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του κ α τ ά του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, ο … Διαβάστε περισσότερα…

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-Παραβίαση δικαιώματος δίκαιης δίκης

Η καθυστέρηση στην εκδίκαση της υπόθεσης για 11 χρόνια παραβιάζει το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη, άρθρο 6 παρ.1. Επιδικάζει 12.000,00 ευρώ σε κάθε ένα προσφεύγοντα.

Απόφαση 1ου Τμήματος ΕΔΔΑ της 19.05.2009. Η καθυστέρηση στην εκδίκαση της υπόθεσης για 11 χρόνια παραβιάζει το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη, άρθρο 6 παρ.1. Επιδικάζει 15.000,00 ευρώ σε κάθε ένα προσφεύγοντα.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΕΡΟΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ κατά ΕΛΛΑΔΑΣ

(Προσφυγές αριθ. 30460/06, 30477/06, 30486/06, 30506/06, 30508/06, 30522/06, 30526/06, 30534/06, 30540/06, 30547/06, 30550/06, 30553/06 και 30563/06)

Διαβάστε περισσότερα…

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών-Παραβίαση δικαιώματος σε δίκαιη δίκη

Δίκαιη Δίκη.

Καθυστέρηση εκδίκασης υπόθεσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Χρηματική ικανοποίηση.

Αριθμός απόφασης 1121/2015

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ 8° (ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του με δικαστή την Αργυρώ Χορετάκη η οποία ορίστηκε με την από 24-9-2015 πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Δικαστηρίου, βάσει του άρθρου 56 παρ. 2 του Ν. 4055/2012, και με γραμματέα την Αφεντούλα Παπανδρεάδη, δικαστική υπάλληλο, για να δικάσει τη με ημερομηνία κατάθεσης … αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης, κατ’ άρθρο 53 του Ν. 4055/2012, των: 1) …. και 2) …., κατοίκων αμφότερων Συκεών Θεσσαλονίκης, οι οποίοι δεν εμφανίσθηκαν στο ακροατήριο, αλλά παραστάθηκαν με την από …. δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, της πληρεξούσιας δικηγόρου τους …., κατά του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος δεν εμφανίσθηκε στο ακροατήριο, αλλά παραστάθηκε με την από 26-5-2015 δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, της Δικαστικής Πληρεξούσιας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) Μαγδαληνής Μανωλοπούλου.

Διαβάστε περισσότερα…

Εμπρησμός από αμέλεια

Δημοσιευμένη στα ΠΟΙΝΧΡ 1998.963

Εμπρησμός από αμέλεια, αναίρεση της απόφασης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας διότι δεν διευκρινίζετο με αυτήν, εάν ο αναιρεσείων είχε τη δυνατότητα, εν όψει των προσωπικών του ιδιοτήτων, των γνώσεων και των ικανοτήτων του, λόγω του επαγγέλματός του να προβλέψει το επελθόν αξιόποινο αποτέλεσμα

Αριθ.1216/1997

Προεδρεύων ο Αντιπρόεδρος Π.Μαντζιάρας Εισηγητής ο Αρεοπαγίτης Ι.Κασσωτάκης Εισαγγελεύς Α.Ανδρεουλάκος

Δικηγόροι Δ.Τσαγκαλίδης, Γ.Βασιλακάκης

Διαβάστε περισσότερα…

GreekEnglish