ΑΠΛΗΡΩΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΑ

Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο, ιδιοκτήτης αυτοκινήτου να έχει πωλήσει το αυτοκίνητο του, χωρίς όμως να έχουν γίνει οι νόμιμες διαδικασίες μεταβίβασης του στο όνομα του αγοραστή.

Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν ο ιδιοκτήτης συμφωνεί να πωλήσει το αυτοκίνητό του μέσω εμπόρου μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, στον οποίο χορηγεί εξουσιοδότηση για να το μεταβιβάσει στον αγοραστή, ο έμπορος όμως, μεταπωλεί το αυτοκίνητο χωρίς να γίνει, μέσω της Διεύθυνσης Συγκοινωνιών ή ΚΕΠ, η νόμιμη διαδικασία μεταβίβασης της κυριότητας από τον παλαιό ιδιοκτήτη στο νέο, καθώς, η διαδικασία αυτή απαιτεί κόπο και χρήματα, τα οποία ο νέος αγοραστής, με την ανοχή του εμπόρου, προσπαθεί να αποφύγει.

Έτσι όμως συμβαίνει να έχει περιέλθει το αυτοκίνητο στη φυσική κατοχή του νέου αγοραστή, όμως η κυριότητα –και η άδεια κυκλοφορίας- εξακολουθεί να είναι στο όνομα του παλαιού ιδιοκτήτη.

Η κατάσταση αυτή, εκτός από τους άλλους κινδύνους που εγκυμονεί, αφού κυκλοφορεί ένα αυτοκίνητο από τρίτο άτομο, το νέο αγοραστή, επιφέρει την βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας στο όνομα του παλαιού αγοραστή, ο οποίος, πιστεύοντας ότι το αυτοκίνητό του έχει μεταβιβασθεί, αγνοεί την βεβαίωση στο όνομά του, των οφειλών από  τέλη κυκλοφορίας, τα οποία συσσωρεύονται σε βάρος του κάθε έτος.

Δεν είναι λίγοι οι πολίτες οι οποίοι διαπίστωσαν ξαφνικά ότι οφείλουν στην Εφορία τέλη κυκλοφορίας πολλών ετών, με τις προσαυξήσεις, για ένα αυτοκίνητο που είχαν πωλήσει προ ετών. Το θέμα αυτό απασχόλησε το Συνήγορο του Πολίτη και τις Δ.Ο.Υ. μετά από παράπονα και προσφυγές πολιτών και τελικά, με εγκυκλίους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δίνεται η ευκαιρία στους πολίτες να διαγράψουν τα χρέη τους από τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων τα οποία φέρονται στο όνομα τους, ενώ έχουν απωλέσει τη φυσική κατοχή τους λόγω μεταβίβασης τους.

Με ΠΟΛ της Α.Α.Δ.Ε. προβλέπεται η διαγραφή των τελών κυκλοφορίας εφόσον ο πρώην ιδιοκτήτης προσκομίσει τελεσίδικη απόφαση αστικού ή ποινικού δικαστηρίου με την οποία βεβαιώνεται ότι το αυτοκίνητο είχε μεταβιβασθεί με τη παράδοση της κατοχής τους στο νέο αγοραστή. Η Δ.Ο.Υ. είναι υποχρεωμένη να διαγράψει τα βεβαιωμένα τέλη κυκλοφορίας από την ημέρα που δέχεται η δικαστική απόφαση ότι έγινε η μεταβίβαση του αυτοκινήτου.

GreekEnglish