Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση παραβίασης αγορανομικής παράβασης.

Δημοσιευμένη στη Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών

ΝΟΜΟΣ Αναιρείται η απόφαση για καταδίκη για αγορανομική παράβαση υπεύθυνου εταιρείας λόγω έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, γιατί δεν αναφέρεται στην απόφαση η ιδιότητα του κατηγορουμένου.

Αριθμός 1086/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

E` ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου Αρείου Πάγου Ηρακλή Κωνσταντινίδη), ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό – Εισηγητή, Βιολέττα Κυτέα και Ελευθέριο Μάλλιο, Αρεοπαγίτες. Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 14 Μαρτίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Δημητρίου – Πριάμου Λεκκού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος – κατηγορουμένου Χ1, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δημήτριο Τσαγκαλίδη, για αναίρεση της με αριθμό 16.537/2006 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ` αυτή και ο αναιρεσείων – κατηγορούμενος ζητά την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 23 Μαρτίου 2007 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 810/2007.

Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

1. Η έλλειψη της απαιτουμένης από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως, η οποία ιδρύει τον κατ` άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ` του ΚΠΔ λόγο αναίρεσης, υπάρχει όταν δεν περιέχονται σε αυτή με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία και θεμελιώνουν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος, οι αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν αυτά και οι σκέψεις με τις οποίες έγινε η υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών που αποδείχθηκαν στην ουσιαστική ποινική διάταξη, η οποία εφαρμόστηκε.

Εξάλλου, κατά το άρθρο 35 παρ. 1 περ. 8 του ν.δ. 136/46 “πάς βιομήχανος, βιοτέχνης, έμπορος, πρατηριούχος, υποχρεούται να κατέχει και εκδίδει τιμολόγια των υπ` αυτού αγοραζομένων και προς εμπορία πωλουμένων ειδών, εμφαίνοντα και την προέλευση των ειδών αυτών”.

Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, δέχτηκε για τον αναιρεσείοντα, ότι ως υπεύθυνος της επιχείρησης Γενικού Εμπορίου της Ο.Ε. …… επί της οδού …… της …. πούλησε από 29-10-2004 έως 29-3-2005 σε διάφορες επιχειρήσεις βιομηχανίες κ.λ.π. ζάχαρη που είχε εισαγάγει από τη ….-…. και από τη …. χωρίς να αναγράφει στο τιμολόγιο πώλησης τη χώρα προέλευσης όπως ήταν κατά νόμο υποχρεωμένος και κηρύχθηκε ένοχος διότι στη ….. κατά το χρονικό διάστημα από 29-10-2004 έως 29-3-2005, ως υπεύθυνος της επιχείρησης Γενικού Εμπορίου της Ο.Ε. ….. που βρίσκεται στην οδό ……. πούλησε σε διάφορες επιχειρήσεις συσκευασίας, βιομηχανίες κ.λ.π. (….. Α.Ε., …. Α.Ε.,…… ΕΠΕ) ζάχαρη που είχε εισαγάγει από τη …..-…. και από τη ….(συγκεκριμένα εισήγαγε κατά το χρονικό διάστημα από 13-9-2004 έως 31-12-2004 3.912.000 κιλά ζάχαρη και κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2005 έως 15-3-2005 3.216.560 κιλά ζάχαρη) χωρίς να αναγράφει στα τιμολόγια πώλησης τη χώρα προέλευσης της ζάχαρης.

Eτσι, ούτε στο σκεπτικό ούτε στο διατακτικό που αλληλοσυμπληρώνουν παραδεκτώς την αιτιολογία της απόφασης, παρατίθενται τα περιστατικά εκείνα με τα οποία θεμελιώνεται με σαφήνεια ότι ο αναιρεσείων, κατά τον ανωτέρω χρόνο τέλεσης της εν λόγω αγορανομικής παραβάσεως, είχε μία από τις απαιτούμενες ιδιότητες για την τέλεση του επιδίκου αδικήματος, “βιομήχανος”, “βιοτέχνης” ή “πρατηριούχος”.

Επομένως είναι βάσιμος και πρέπει να γίνει δεκτός ο σχετικός πρώτος, από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ` του ΚΠΔ, λόγος αναίρεσης, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν (άρθρο 519 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την υπ` αριθμ. 16.537/2006 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης. Και

Παραπέμπει την υπόθεση, για νέα συζήτηση, στο παραπάνω Δικαστήριο, συντιθέμενο από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους, που την είχαν δικάσει προηγουμένως. Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 11 Απριλίου 2008. Και

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του, στις 18 Απριλίου 2008.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 Ν.Σ.

 

GreekEnglish