―――――――――<>―――――――――
Δημήτριος Γ. Τσαγκαλίδης & Συνεργάτες
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
Κομνηνών 23
Τ.Κ.: 54624
Κέντρο, Θεσσαλονίκη
Τηλ.:(0030) 2310-227.148 & 2310-243.825
―――――――――<>―――――――――

Πρόσφατες ενδιαφέρουσες δικαστικές αποφάσεις σε υποθέσεις που χειρίστηκε το γραφείο μας.

Με απόφαση του Ειρ/δικείου Θεσσαλονίκης, διαδικασία υπερχρεωμένων νοικοκυριών, οφειλέτης από στεγαστικό δάνειο θα καταβάλει 38.250 ευρώ σε 180 μηνιαίες δόσεις, ενώ το υπόλοιπο της οφειλής του, 89.103 θα διαγραφεί μετά την πάροδο της 15ετίας.