Τροχαίο ατύχημα, Τι δικαιούται ο παθών

Με τον όρο «τροχαίο ατύχημα» αναφερόμαστε στο ατύχημα που προκαλείται από τη κίνηση οχήματος και έχει ως ζημιογόνο συνέπεια την πρόκληση υλικών και σωματικών βλαβών (και θάνατο).

Σε περίπτωση τραυματισμού ο παθών δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από τον οδηγό του αυτοκινήτου, τον ιδιοκτήτη (εφόσον είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον οδηγό) και την ασφαλιστική εταιρία. Η ασφαλιστική εταιρία είναι υποχρεωμένη να αποζημιώσει τον παθόντα ανεξαρτήτως αν ο οδηγός του αυτοκινήτου στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης ή είναι μεθυσμένος.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Δεν απαλλάσσεται η ασφαλιστική εταιρία στις περιπτώσεις αυτές και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου τα ποσά που κατέβαλε στον παθόντα. Επίσης δεν έχει σημασία αν ο παθών ήταν συνεπιβάτης στο αυτοκίνητο και τραυματίστηκε από αμέλεια του οδηγού, μπορεί να στραφεί εναντίον του οδηγού, του ιδιοκτήτη και της ασφαλιστικής εταιρίας. Αν όμως ο παθών ήταν συνεπιβάτης σε αυτοκίνητο που οδηγούσε άτομο υπό την επήρεια αλκοόλ, και επιβιβάστηκε γνωρίζοντας τη κατάσταση του οδηγού, δικαιούται και πάλι αποζημίωσης, όμως στη περίπτωση αυτή ελαττωμένη, γιατί τον βαρύνει συνυπαιτιότητα.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
Στη περίπτωση υλικών ζημιών, ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου που υπέστη ζημίες δικαιούται να απαιτήσει την αντικατάσταση των καταστραμμένων τμημάτων του οχήματος με καινούργια ανταλλακτικά χωρίς να υποστεί καμία μείωση η απαίτησή του. Ο ισχυρισμός ότι επειδή το αυτοκίνητο είναι μεταχειρισμένο, ο ιδιοκτήτης του πρέπει να τοποθετήσει ανταλλακτικά μεταχειρισμένα ή εφόσον τοποθετήσει καινούργια, θα αποζημιωθεί με μειωμένο ποσό, δεν είναι νόμιμος.

Ο ιδιοκτήτης δικαιούται να τοποθετήσει καινούργια ανταλλακτικά και να ζητήσει ολόκληρη την αξία τους. Ο ιδιοκτήτης του ζημιωθέντος οχήματος μπορεί να επιλέξει το συνεργείο που επιθυμεί για την επιδιόρθωσή του. Αν η δαπάνη επισκευής είναι μεγαλύτερη της αξίας του αυτοκινήτου δικαιούται την αξία του αυτοκινήτου του όπως αυτή προσδιορίζεται πριν το ατύχημα.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
Στη περίπτωση που ο παθών τροχαίου υπέστη σοβαρή σωματική βλάβη η οποία του απαγορεύει να αυτοεξυπηρετείται και να φροντίσει τα του οίκου του, μπορεί να προσλάβει άλλο πρόσωπο για την φροντίδα του και την εκτέλεση των οικιακών εργασιών, οπότε στη περίπτωση αυτή δικαιούται να απαιτήσει τη σχετική δαπάνη, η οποία αποτελεί ζημία.

Ο παθών μπορεί να ζητήσει ως αποζημίωση τα ποσά που πλήρωσε σε αποκλειστική νοσοκόμα. Στη περίπτωση όμως που δεν προσλάβει νοσοκόμα αλλά την φροντίδα και εξυπηρέτησή του ανέλαβε δικό του άτομο (σύζυγος, μητέρα κλπ) και δεν πλήρωσε αμοιβή, δικαιούται και πάλι να ζητήσει αποζημίωση για τις υπηρεσίες του δικού του ατόμου, έστω και αν στη πραγματικότητα δεν πλήρωσε κανένα ποσό.

Άλλη ζημία την οποία μπορεί να ζητήσει ο παθών είναι η απώλεια των εσόδων του εξαιτίας του τραυματισμού, τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε για τη θεραπεία του (νοσοκομείο, ιατρούς, φάρμακα, εξετάσεις, φυσιοθεραπείες κλπ), εκτός βέβαια από τα έξοδα που πλήρωσε ο ασφαλιστικός οργανισμός του (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κλπ), τα κινητά πράγματά του που καταστράφηκαν (ενδύματα, κοσμήματα κλπ) και αποζημίωση για την ηθική του βλάβη.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Τέλος μπορεί να ζητήσει μία ιδιαίτερη αποζημίωση εφόσον από τον τραυματισμό του προκλήθηκε παραμόρφωση ή αναπηρία που μπορεί να επιδράσει στο μέλλον του. «Ως αναπηρία» θεωρείται κάποια έλλειψη της σωματικής, νοητικής ή ψυχικής ακεραιότητας του προσώπου, ενώ ως «παραμόρφωση» νοείται κάθε ουσιώδης αλλοίωση της εξωτερικής εμφανίσεως του προσώπου, η οποία καθορίζεται όχι αναγκαίως κατά τις απόψεις της ιατρικής, αλλά κατά τις αντιλήψεις της ζωής.

Περαιτέρω ως «μέλλον» νοείται η επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική εξέλιξη του προσώπου. Σε περίπτωση θανάτου οι κοντινότεροι συγγενείς του θύματος δικαιούνται αποζημίωση για ψυχική οδύνη αλλά και για κάθε άλλη υλική ζημία όπως πχ διατροφή.

Σχολιάστε

GreekEnglish