Μη προαγωγή στελέχους Λιμενικού Σώματος-Ακύρωση απόφασης Συμβουλίου Κρίσης Αξιωματικών ΛΣ για τη μη προαγωγή του στελέχους.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις … 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ., με δικαστές τους : Μαρία Κολυβοδιάκου, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων Καλλίρη και Γεώργιο Καφφέ, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων και γραμματέα την Εμμανουέλα Παπαδοπούλου, δικαστική υπάλληλο, για να δικάσει την από 15 Φεβρουαρίου 2013 αίτηση ακυρώσεως, του …, κατοίκου Κατερίνης, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου, Δημητρίου Τσαγκαλίδη (Α.Μ.Δ.Σ.Θ 2176), κ α τ ά του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ο οποίος παραστάθηκε δια του Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), ….

Με την κρινόμενη αίτηση επιδιώκεται να ακυρωθεί το από … Πρακτικό του Κατώτερου Συμβουλίου Κρίσης Αξιωματικών Λ.Σ.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της Εισηγήτριας, Εφέτη Δ.Δ. , Άννας Καλλίρη.

Κατόπιν το Δικαστήριο, άκουσε τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση ακυρώσεως. Εν συνεχεία, τον λόγο πήρε ο αντιπρόσωπος του καθού Υπουργού, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη στο γραφείο του Προέδρου του Τμήματος. Κ α ι Αφού μελέτησε τη δικογραφία.
Σκέφθηκε σύμφωνα με το Νόμο.
Με την κρινόμενη αίτηση, για την οποία καταβλήθηκε παράβολο 100 ευρώ (βλ.τα …, …, … και …ΣΕΙΡΑ Α ειδικά έντυπα) και τους παραδεκτά ασκηθέντες πρόσθετους λόγους, όπως παραπέμφθηκαν τα δικόγραφα αυτά, για εκδίκαση στο Δικαστήριο τούτο, ως κατά τόπον αρμόδιο, με την …/2013 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, ζητείται, κατ’ορθή εκτίμηση, η ακύρωση του από … Πρακτικού του Κατώτερου Συμβουλίου Κρίσης Αξιωματικών Λ.Σ., με ευρύτερη σύνθεση, έτους 2010, το οποίο κυρώθηκε με το από 12-1-2011 π.δ. (22 Γ/25-1-2011).

Διαβάστε περισσότερα…

GreekEnglish