ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ

Με το νόμο 4039/2012 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα.

Με το νόμο αυτό δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των κατοικίδιων ζώων που μπορεί κάποιος να φιλοξενήσει στη κατοικία του, ωστόσο, αν πρόκειται για διαμέρισμα σε πολυκατοικία η οποία διαθέτει κανονισμό, ο οποίος περιέχει σχετική διάταξη περιορισμού φιλοξενία ζώων, το ανώτατο όριο που μπορεί να φιλοξενήσει κάποιος στο διαμέρισμά του είναι δύο κατοικίδια ζώα, σκύλους ή γάτες.

Ο νόμος ορίζει ότι τα κατοικίδια ζώα συντροφιάς πρέπει να διαμένουν στο ίδιο διαμέρισμα με τον ιδιοκτήτη τους, να μη παραμένουν μόνιμα στις βεράντες ή στους ανοικτούς χώρους του διαμερίσματος, η παραμονή τους στο διαμέρισμα να τηρεί τους κανόνες της ευζωίας, των υγειονομικών και αστυνομικών διατάξεων περί της κοινής ησυχίας και να έχουν σημανθεί ηλεκτρονικά, να έχουν καταγραφεί και να φέρουν βιβλιάριο υγείας.

Ευζωία είναι το σύνολο των κανόνων, που πρέπει να εφαρμόζει ο άνθρωπος στα κατοικίδια ζώα, αναφορικά με την προστασία τους και την καλή μεταχείριση τους, έτσι ώστε να μην πονούν και υποφέρουν, την παραμονή τους σε χώρο στεγνό, καθαρό και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες, χωρίς να είναι μόνιμα δεμένα και και να διαμένουν σε κατάλληλες κατασκευές (π.χ. μεταλλικές), τη φροντίδα για ιατρική περίθαλψη και χορήγηση κατάλληλης τροφής και νερού, την καθημερινή άσκηση ή τον περίπατο τους και γενικά τη μέριμνα για σεβασμό της ύπαρξης τους Πρέπει να μεριμνά για την εξασφάλιση άνετου και υγιεινού καλύμματος, προσαρμοσμένου στο φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου συντροφιάς .

Επίσης τα κατοικίδια ζωάκια μπορούν να μένουν μόνιμα στην ταράτσα ή στη πυλωτή της οικοδομής, εφόσον συμφωνούν όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων της οικοδομής. Κάθε παράβαση των παραπάνω διατάξεων τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Ο νέος νόμος ορίζει την υποχρέωση των ιδιοκτητών να καθαρίζουν τα σημεία στους κοινόχρηστους χώρους, δρόμους, πεζοδρόμια, πάρκα κλπ που λερώνουν τα ζωάκια και απειλεί για τους παραβάτες της διάταξης αυτής, διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ.

Επιτρέπεται η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς σε όλα τα οδικά, σιδηροδρομικά και σταθερής τροχιάς μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και στα ταξί και στα επιβατηγά πλοία, εφόσον τα ζώα συντροφιάς είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο τους. Οι σκύλοι βοήθειας εφόσον φέρουν λουρί και φίμωτρο μπορούν να μεταφέρονται χωρίς κλουβί μεταφοράς και ανεξάρτητα από το μέγεθος τους.

Τα επιβατηγά πλοία υποχρεωτικά διαθέτουν καθαρά κλουβιά, προστατευόμενα από αντίξοες καιρικές συνθήκες, για τη μεταφορά μεγάλων ζώων συντροφιάς.

Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να αποχωριστεί το ζώο συντροφιάς, δεν επιτρέπεται να το εγκαταλείψει, αλλά πρέπει να γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου του τόπου της κατοικίας του την πρόθεση του αυτή, να το παραδίδει σε αυτόν και να λαμβάνει από πιστοποιημένο κτηνίατρο αντίγραφο της μεταβολής της εγγραφής του ζώου του στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς, όπου θα αναφέρεται ο Δήμος ως προσωρινός κάτοχος του αδέσποτου πλέον ζώου.

Απαγορεύεται η διατήρηση κάθε είδους ζώου σε τσίρκο ή σε θίασο με ποικίλο πρόγραμμα, εφόσον τα ζώα αυτά χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό στο πρόγραμμα τους, πραγματοποιούν παραστάσεις ή παρελαύνουν ή εμφανίζονται ενώπιον του κοινού.

Απαγορεύεται η διατήρηση κάθε είδους ζώου σε επιχειρήσεις ψυχαγωγικών παιχνιδιών, πίστας αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών, επιδείξεων, πανηγυριών ή άλλων καλλιτεχνικών ή ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, εφ` όσον τα ζώα χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό στο πρόγραμμα τους.

Επιτρέπεται η συμμετοχή ζώων συντροφιάς σε εκθέσεις , εφόσον υπάρχει νόμιμα άδεια για τη διοργάνωση της έκθεσης, τα ζώα συντροφιάς βρίσκονται υπό την άμεση επίβλεψη του ιδιοκτήτη, κατόχου ή συνοδού τους, ο οποίος οφείλει να μην τους προξενεί φόβο ή πόνο, έχουν σημανθεί και καταγραφεί και οι συνοδοί τους να φέρουν το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εμβολιασμένα και ότι έχουν υποβληθεί σε πρόσφατο αποπαρασιτισμό.

Η παρουσία κτηνιάτρου είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Απαγορεύεται η συμμετοχή ακρωτηριασμένων ζώων σε κάθε είδους εκθέσεις.

Σχολιάστε

GreekEnglish