―――――――――<>―――――――――
Δημήτριος Γ. Τσαγκαλίδης & Συνεργάτες
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
Κομνηνών 23
Τ.Κ.: 54624
Κέντρο, Θεσσαλονίκη
Τηλ.:(0030) 2310-227.148 & 2310-243.825
―――――――――<>―――――――――

Πρόσφατες ενδιαφέρουσες δικαστικές αποφάσεις σε υποθέσεις που χειρίστηκε το γραφείο μας.

Δικαστικές αποφάσεις

To ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ έχει συμβάλει στην ερμηνεία των νομικών διατάξεων. Εκδόθηκαν Δικαστικές αποφάσεις, δημοσιεύτηκαν στον έντυπο και ηλεκτρονικό νομικό τύπο και επιλύουν σημαντικά θέματα στους κυριότερους τομείς δικαίου.

Πατήστε παρακάτω τους συνδέσμους για να δείτε τις κυριότερες δημοσιευμένες δικαστικές αποφάσεις σε υποθέσεις που χειρίστηκαν οι συνεργάτες μας.