―――――――――<>―――――――――
Δημήτριος Γ. Τσαγκαλίδης & Συνεργάτες
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
Κομνηνών 23
Τ.Κ.: 54624
Κέντρο, Θεσσαλονίκη
Τηλ.:(0030) 2310-227.148 & 2310-243.825
―――――――――<>―――――――――

Πρόσφατες ενδιαφέρουσες δικαστικές αποφάσεις σε υποθέσεις που χειρίστηκε το γραφείο μας.

Με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης μειώθηκε το μίσθωμα σε κατάστημα στην οδό Τσιμισκή κατά ποσοστό 25% λόγω μείωσης της μισθωτικής αξίας των καταστημάτων στη περιοχή