―――――――――<>―――――――――
Δημήτριος Γ. Τσαγκαλίδης & Συνεργάτες
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
Κομνηνών 23
Τ.Κ.: 54624
Κέντρο, Θεσσαλονίκη
Τηλ.:(0030) 2310-227.148 & 2310-243.825
―――――――――<>―――――――――

Πρόσφατες ενδιαφέρουσες δικαστικές αποφάσεις σε υποθέσεις που χειρίστηκε το γραφείο μας.

Με απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας, καθορίστηκε η καταβολή από το δανειολήπτη στις πιστώτριες Τράπεζες μέρους της οφειλής, συνολικού ποσού 37.679,84 ευρώ και διαγραφή του υπόλοιπου ποσού των 108.320,16 ευρώ.