―――――――――<>―――――――――
Δημήτριος Γ. Τσαγκαλίδης & Συνεργάτες
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
Κομνηνών 23
Τ.Κ.: 54624
Κέντρο, Θεσσαλονίκη
Τηλ.:(0030) 2310-227.148 & 2310-243.825
―――――――――<>―――――――――

Πρόσφατες ενδιαφέρουσες δικαστικές αποφάσεις σε υποθέσεις που χειρίστηκε το γραφείο μας.

Με απόφαση του Διοικ.Πρωτ.Αθηνών επιδικάστηκες χρηματική ικανοποίηση 1.500 ευρώ λόγω παραβίασης του δικαιώματος δίκαιης δίκης (καθυστέρηση εκδίκασης υπόθεσης πέραν του ευλόγου χρόνου)