―――――――――<>―――――――――
Δημήτριος Γ. Τσαγκαλίδης & Συνεργάτες
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
Κομνηνών 23
Τ.Κ.: 54624
Κέντρο, Θεσσαλονίκη
Τηλ.:(0030) 2310-227.148 & 2310-243.825
―――――――――<>―――――――――

Πρόσφατες ενδιαφέρουσες δικαστικές αποφάσεις σε υποθέσεις που χειρίστηκε το γραφείο μας.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας κατοχυρώνεται και προστατεύεται από το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ωστόσο, επιτρέπεται για λόγους δημόσιας ωφέλειας, όπως, για την επέκταση του σχεδίου πόλης, προσκύρωση μη άρτιων και μη οικοδομήσιμων οικοπέδων, κατασκευή δρόμων, πλατειών, σχολείων, έργων κοινής ωφέλειας κλπ, η απαλλοτρίωση της ιδιοκτησίας υπό την προϋπόθεση βέβαια της πλήρους αποζημίωσης. Συνεχίστε την ανάγνωση

Είναι γεγονός ότι η θέρμανση, καλοριφέρ, κεντρική, ατομική θέρμανση  στις πολυκατοικίες, δημιουργεί συχνά προβλήματα και ένταση στις σχέσεις των συνιδιοκτητών, για διάφορους λόγους και αιτίες.

Μία από τις κύριες αιτίες για τη δημιουργία τέτοιων προβλημάτων είναι η λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης και η κατανομή των δαπανών. Στις κατανεμόμενες δαπάνες περιλαμβάνονται οι δαπάνες λειτουργίας (καύσιμα και προληπτική συντήρηση της εγκατάστασης) και οι έκτακτες δαπάνες (αντικαταστάσεις, βελτιώσεις, εκσυγχρονισμός και αποκατάσταση ζημιών σε οποιοδήποτε κοινόχρηστο μέρος του συστήματος κεντρικής θέρμανσης κ.λ.π.). Συνεχίστε την ανάγνωση

Με τον όρο «τροχαίο ατύχημα» αναφερόμαστε στο ατύχημα που προκαλείται από τη κίνηση οχήματος και έχει ως ζημιογόνο συνέπεια την πρόκληση υλικών και σωματικών βλαβών (και θάνατο).

Σε περίπτωση τραυματισμού ο παθών δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από τον οδηγό του αυτοκινήτου, τον ιδιοκτήτη (εφόσον είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον οδηγό)… Συνεχίστε την ανάγνωση

Με το νόμο 4039/2012 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα.

Με το νόμο αυτό δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των κατοικίδιων ζώων που μπορεί κάποιος να φιλοξενήσει στη κατοικία του, ωστόσο, αν πρόκειται για διαμέρισμα σε πολυκατοικία η οποία διαθέτει κανονισμό, ο οποίος περιέχει σχετική διάταξη περιορισμού… Συνεχίστε την ανάγνωση

Με τον όρο υπερχρεωμένα νοικοκυριά εννοούμε τα φυσικά πρόσωπα τα οποία οφείλουν σε πιστωτές κυρίως Τράπεζες μεγάλα ποσά τα οποία αδυνατούν να πληρώσουν.

Οι οφειλές αυτές προέρχονται από διαφόρων ειδών δανειακές συμβάσεις, όπως στεγαστικά δάνεια, δάνεια αγοράς καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών, δάνεια από αγορά αγαθών και υπηρεσιών με τη χρέωση πιστωτικών καρτών. Οι καταναλωτές που έλαβαν στεγαστικό δάνειο για να αγοράσουν , ή κτίσουν ή επισκευάσουν κατοικία, κινήθηκαν με το σκεπτικό ότι, αντί να πληρώνουν μίσθωμα και να διαμένουν σε ξένη κατοικία, θα ήταν πιο συμφέρον να πληρώνουν κάποιο ποσό παραπάνω στη δανειακή δόση και να διαμένουν σε δικό τους σπίτι. Το σκεπτικό αυτό, απόλυτα φυσικό και λογικό, οδήγησε χιλιάδες καταναλωτές να ζητήσουν και λάβουν από τις Τράπεζες στεγαστικά δάνεια.

Η μεγαλύτερη πλειοψηφία των δανειοληπτών στεγαστικών δανείων αποτελούν οικογένειες στις οποίες εργάζονταν, τότε, και οι δύο σύζυγοι, είτε στον ιδιωτικό, είτε στο δημόσιο τομέα, και με βάση τις τότε οικονομικές τους συνθήκες, τακτικές αποδοχές, δεκατεσσάρων μηνών (με τα δώρα και επιδόματα) τους επέτρεπαν να πληρώνουν κάθε μήνα τη δόση δανείου την οποία είχαν συμφωνήσει. Συνεχίστε την ανάγνωση

Ισχύον νομικό πλαίσιο (πδ 33/2009 όπως τροποποιήθηκε με πδ 97/2012.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 3, 4, 8, 9, 12, 13 και 14 του πδ 33/2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συνάγονται τα εξής:
Τον Δεκέμβριο κάθε έτους τα στελέχη του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ τα οποία συμπληρώνουν κατά το επόμενο έτος τον απαιτούμενο κατά περίπτωση ανώτατο χρόνο παραμονής δηλαδή, δύο χρόνια σε Λιμενικές Αρχές πρώτης κατηγορίας, τριών σε υπηρεσία της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης κατηγορίας, τεσσάρων ετών παραμονής σε υπηρεσία της πέμπτης και έκτης κατηγορίας, δηλώνουν υποχρεωτικά αν επιθυμούν ή όχι να παραμείνουν στην υπηρεσία στην οποία υπηρετούν.

Τον Ιανουάριο κάθε έτους, με απόφαση του Αρχηγού ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ ανακοινώνονται οι πίνακες των μορίων όλου του προσωπικού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ, καθώς και οι θέσεις, κατά βαθμό και ειδικότητα, οι οποίες κενώνονται σε κάθε Λιμενική Αρχή ή Υπηρεσία. Συνεχίστε την ανάγνωση