Ανυπότακτοι εξωτερικού, Έκδοση διαβατηρίου

Η ανυποταξία, ανάλογα με τον τόπο διαμονής του ανυπότακτου κατά την έναρξη της ανυποταξίας, διακρίνεται σε ανυποταξία εσωτερικού και εξωτερικού (άρθρο 51 παρ. 4 ν. 3421/2005). Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 1 στοιχ. β’ του ν. 3421/2005 στους ανυπότακτους απαγορεύεται η χορήγηση ή θεώρηση διαβατηρίων με εξαίρεση του ανυπότακτους εξωτερικού που διαμένουν σε χώρα … Διαβάστε περισσότερα…

GreekEnglish