Αναγνώριση συνταξιοδοτικού δικαιώματος γήρατος

Αριθμός 5090/1997

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β`

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 11 Ιουνίου 1997 με την εξής σύνθεση :

Θ. Χατζηπαύλου, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος και του αρχαιοτέρου του Συμβούλου, που είχαν κώλυμα, Φ. Στεργιόπουλος, Ε. Γαλανού, Σύμβουλοι, Ε. Σαρπ, Ηρ. Τσακόπουλος, Πάρεδροι. Γραμματέας η Π. Στεργιοπούλου.

Γ ι α να δικάσει την από 18 Ιανουαρίου 1996 αίτηση :

τ η ς …………………, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός ……………………, η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Δημήτριο Τσαγκαλίδη (Α.Μ. 2176), που τον διόρισε στο ακροατήριο, κ α τ ά του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν παρέστη.

Με την αίτηση αυτή η αναιρεσείουσα επιδιώκει να αναιρεθεί η 640/1995 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της Εισηγήτριας, Παρέδρου Ε. Σαρπ.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο της αναιρεσείουσας, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους αναιρέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση. Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη, σε αίθουσα του Δικαστηρίου κ α ι

Διαβάστε περισσότερα…

Προστασία ατόμων με ειδικές ανάγκες. Εργασία.

Αριθμός 5090/1997

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β`

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 11 Ιουνίου 1997 με την εξής σύνθεση :

Θ. Χατζηπαύλου, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος και του αρχαιοτέρου του Συμβούλου, που είχαν κώλυμα, Φ. Στεργιόπουλος, Ε. Γαλανού, Σύμβουλοι, Ε. Σαρπ, Ηρ. Τσακόπουλος, Πάρεδροι. Γραμματέας η Π. Στεργιοπούλου.

Για να δικάσει την από 18 Ιανουαρίου 1996 αίτηση : τ η ς …………………, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός ……………………, η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Δημήτριο Τσαγκαλίδη (Α.Μ. 2176), που τον διόρισε στο ακροατήριο, κ α τ ά του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν παρέστη.

Με την αίτηση αυτή η αναιρεσείουσα επιδιώκει να αναιρεθεί η 640/1995 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της Εισηγήτριας, Παρέδρου Ε. Σαρπ. Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο της αναιρεσείουσας, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους αναιρέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη, σε αίθουσα του Δικαστηρίου κ α ι

Διαβάστε περισσότερα…

Το εξωϊδρυματικό επίδομα του άρθρου 42

Αριθμός 2020/2007

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Μαΐου 2007, με την εξής σύνθεση: Γ. Ανεμογιάννης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Α΄ Τμήματος, Δ. Σκαλτσούνης, Σπ. Μαρκάτης, Σύμβουλοι, Κων. Κονιδιτσιώτου, Στ. Κτιστάκη, Πάρεδροι. Γραμματέας η Μ. Ιωαννίδου.

Για να δικάσει την από 19 Απριλίου 2006 αίτηση: της ….. ………….. ………, κατοίκου .. …….. …………. (οδός …… αριθ. ..), η οποία παρέστη με το δικηγόρο Δημ. Τσαγκαλίδη (Α.Μ. 2176 Δ.Σ. Θεσσαλονίκης), που τον διόρισε με πληρεξούσιο, κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών» (Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αγ. Κωνσταντίνου αριθ. 8), το οποίο παρέστη με τον Αντ. Παπαγεωργίου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Με την αίτηση αυτή η αναιρεσείουσα επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ’ αριθ. 216/2006 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της Εισηγήτριας, Παρέδρου, Στ. Κτιστάκη.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο της αναιρεσείουσας, ο οποίος δήλωσε στο ακροατήριο ότι παραιτείται των α΄ και β΄ λόγων αναιρέσεως και κατά τα λοιπά αναφέρθηκε στην εισήγηση και τον αντιπρόσωπο του αναιρεσίβλητου Ιδρύματος, ο οποίος ζήτησε την απόρριψη της υπό κρίση αιτήσεως.

Διαβάστε περισσότερα…

GreekEnglish