Αποζημίωση από τροχαίο ατύχημα,

Αποζημίωση από τροχαίο ατύχημα, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, επιδίκαση ιδιαίτερης αποζημίωσης άρθρο 931 ΑΚ

Αριθμός 1018/2011 ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Ανέστη Μηλιόπουλο, Πρόεδρο Εφετών, Καλλιρρόη Χειμαριού και Αντώνιο Τσαλαπόρτα, Εισηγητή, Εφέτες και τη Γραμματέα Νικολέττα Νέδα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 31 Μαρτίου 2011 για να δικάσει τις υποθέσεις μεταξύ:
Α’ ΕΦΕΣΗ [πιν. 64] ΤΩΝ ΚΑΛΟΥΝΤΩΝ – ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΩΝ:, για τους οποίους παραστάθηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος τους Δημήτριος Τσαγκαλ ί δης [Α.Μ.Δ.Σ.Θ. 2176].

Διαβάστε περισσότερα…

Συκοφαντική δύσφημηση δια του τύπου.

Συκοφαντική δύσφημηση δια του τύπου.

Αρχή της αναλογικότητας στον προσδιορισμό της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.

ΑΡΙΘΜΟΣ: 1145/2007

Ο ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές, Βασίλειο Τσιότρα Πρόεδρο Εφετών, Αντώνιο Τσαλαπόρτα Εισηγητή και Χαράλαμπο Παπακώστα Εφέτες και τον Γραμματέα Παναγιώτη Καραδημήτρη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 5 Μαρτίου 2007, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Διαβάστε περισσότερα…

Υποχρέωση του τρίτου που υποσχέθηκε να καταβάλει τη παροχή του οφειλέτη.

Δημοσιευμένη στην (ΕΠΙΣΚΕΜΠΔ 2011/178) Σύμβαση περί παροχής τρίτου. Λειτουργία της συμβάσεως αυτής. Στη σύμβαση αυτή ο υποσχόμενος εγγυάται ότι ο τρίτος θα καταβάλλει την παροχή του. Διάκριση από τη σύμβαση σε βάρος τρίτου. Ο υποσχόμενος βαρύνεται να εκπληρώσει την παροχή σε περίπτωση που δεν την εκπληρώσει ο τρίτος. Πρόκειται για σύμβαση εγγυοδοσίας που διακρίνεται από … Διαβάστε περισσότερα…

Υποχρέωση της Τράπεζας να αποζημιώσει τον ζημιωθέντα από την έκδοση πιστωτικής κάρτας σε τρίτον χωρίς τη συναίνεσή του.

Η παράλειψη των προστηθέντων από την Τράπεζα οργάνων να ελέγξουν την αίτηση για έκδοση πιστωτικής κάρτας με συνέπεια να εκδοθεί πιστωτική κάρτα από τρίτο πρόσωπο, χωρίς εντολή του φερόμενου ως αιτούντα, είναι αντίθετη με τη καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης.

Επιδίκαση χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

Εφ.Θες 427/2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κωνσταντίνο Βαμβακίδη, Πρόεδρο Εφετών, Ανδρονίκη Τυραννίδου και Θεανώ Γιατροπούλου, Εισηγήτρια, Εφέτες και τη Γραμματέα Άννα Αρναούτη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις ……………… 2009 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ – ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ – ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ:
……………………………….., κατοίκου Νεάπολης Θεσσαλονίκης, για τον οποίο παραστάθηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Δημήτριος Τσαγκαλίδης (Α.Μ.Δ.Σ.Θ. 2176)

Διαβάστε περισσότερα…

Δεν συνιστά καταχρηστική άσκηση δικαιώματος η αγωγή διαζυγίου επειδή η λύση του γάμου θα επιφέρει δυσμενείς συνέπειες στον άλλο σύζυγο.

Δημοσιευμένη στο νομικό περιοδικό ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 1989.1221

Διαζύγιο. Τετραετής διάσταση συζύγων.

Μη θεμελίωση καταχρηστικής ασκήσεως της αγωγής διαζυγίου από το γεγονός ότι το διαζύγιο θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις για τον εναγόμενο σύζυγο εάν οι επικληθείσες απ` αυτόν επιπτώσεις είναι οι συνήθεις.

Περιπτώσεις τέτοιων δυσμενών επιπτώσεων

ΕφΘες 3441/1989

Πρόεδρος : Δημήτριος Στοϊλίδης.

Δικαστές : Θ. Τσεκούρας, Π. Αλεξόπουλος (εισηγητής).

Δικηγόροι: Δ. Τσαγκαλίδης – Α. Κωτούλας.

Επειδή, εκ των καταθέσεων των ενόρκως εξετασθέντων μαρτύρων αποδείξεως, εκ των επικαλουμένων και νομίμως προσκομιζομένων εγγράφων και εκ των ομολογιών των διαδίκων απεδείχθησαν, κατά την κρίσιν του δικαστηρίου, τα ακόλουθα:

Διαβάστε περισσότερα…

Πότε αίρεται η ευθύνη του οδηγού που παραβιάζει τη πινακίδα STOP:

Δημοσιευμένη στο νοΕπιδικία 2005.61.

Κρίση ότι η υπαιτιότητα δεν βαρύνει τον οδηγό οχήματος που κινείται σε οδό μη έχουσα προτεραιότητα λόγο πινακίδας STOP επειδή είχε ήδη εισέλθει πρώτος στην οδό και είχε διανύσει το μεγαλύτερο μέρος αυτής.

ΜΠρωτΧαλκιδικής 2/2004

Δικαστής: Ε. Τζιουβάρα, Πρωτοδίκης

Δικηγόροι: Κ. Αγγελακόπουλος, Τ. Μυλωνά, Δ. Τσαγκαλίδης, Σ. Τσέλιου, Τ. Καζάνης

Ο ενάγων οδηγώντας το δίκυκλο μοτοποδήλατο ιδιοκτησίας του, εκινείτο επί της οδού Φ. με κατεύθυνση την οδό Κ. Κατά τον ίδιο χρόνο ο πρώτος των εναγομένων Ε.Κ. εκινείτο επί της οδού Κ. και με κατεύθυνση την οδό Φ., οδηγώντας το με αρ. κυκλοφορίας ** ΔΧΕ ταξί, συγκυριότητας κατά 50% του δευτέρου και τρίτου των εναγομένων, που ήταν ασφαλισμένο για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη στην ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία *

Διαβάστε περισσότερα…

Προστασία θιγόμενου από δημοσίευμα εφημερίδας

Δημοσιευμένη στο νομικό περιοδικό ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 2005.1722

Προσωπικότητα: Προστασία θιγόμενου από δημοσίευμα εφημερίδας

ΕφΘεσ 443/2005

Πρόεδρος: Βασίλειος Τσιότρας. Δικαστές: Α. Μηλιόπουλος (εισηγητής), Γ. Τοπαλνάκος.

Δικηγόροι: Γ. Τσαγκαλίδης – Σ. Οικονόμου, Ν. Καραμανλής.

Η ευθύνη του συντάκτη επιλήψιμου δημοσιεύματος σε έντυπο, όπως αναφέρεται στο άρθρο μόνο παρ. 1 του ν. 1178/1981, και του εκδότη, αν αυτός δεν είναι και ιδιοκτήτης του εντύπου ή του διευθυντή είναι υποκειμενική, προϋποθέτει δηλαδή πταίσμα, αυτοί όμως συγχρόνως ευθύνονται προς αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας ή της ηθικής βλάβης που έχει προκαλέσει το επιλήψιμο δημοσίευμα, η οποία ευθύνη τους θεμελιώνεται στις κοινές διατάξεις των άρθρων 57-59, 914, 932 ΑΚ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 361 επ. ΠΚ.

Διαβάστε περισσότερα…

Πώληση αυτοκινήτου. Υποχρέωση της εισαγωγικής εταιρίας να μεριμνήσει για την επιστροφή της διαφοράς του τέλους ταξινόμησης στον αγοραστή.

Σύνοψη:

Δημοσιευμένη στο νομικό περιοδικό ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 006.1712

Σύμβαση πώλησης: ο πωλητής, εκτός από τις κύριες υποχρεώσεις, βαρύνεται και με παρεπόμενες υποχρεώσεις, οι οποίες απορρέουν είτε από το νόμο είτε από τη σύμβαση είτε από την αρχή της καλόπιστης εκπλήρωσης των ενοχών.

Η υπαίτια αθέτηση παρεπόμενης υποχρέωσης συνιστά περίπτωση πλημμελούς ή μη προσήκουσας εκπλήρωσης της παροχής, που βαρύνει τον πωλητή Νόμιμη βάση της αξίωσης επιστροφής της διαφοράς τέλους ταξινόμησης αυτοκινήτου συνιστά η υποχρέωση της εισαγωγικής εταιρείας, ως υποκατάστατης της εντολοδόχου εμπορικής εταιρείας, να μεριμνήσει για την επιστροφή της διαφοράς στον αγοραστή, εφόσον επήλθε μείωση των συντελεστών ταξινόμησης, ειδάλλως ο υποκατάστατος χρησιμοποιεί την εξουσία κατά τρόπο αντίθετο προς το συμφέροντου εντολέα και τις επιταγές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Διαβάστε περισσότερα…

Αποζημίωση για ζημία από τροχαίο ατύχημα.

Σύνοψη:
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Αδημοσίευτη

Αποζημίωση για ζημία από τροχαίο ατύχημα.

Πρόσθετη χρηματική ικανοποίηση του άρθρου 931 ΑΚ

M.Π.Θεσ. 25052/2012

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τη Δικαστή Ευγενία Μάγκλαρη, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα Δέσποινα Ταρασίδου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 12 Ιουνίου 2012, για να δικάσει τις κύριες αγωγές με αριθμό κατάθεσης 39522/2008 και 39523/2008, οι οποίες επαναφέρονται προς συζήτηση, με τις με αριθμό 43161/11 και 43165/2011 κλήσεις αντίστοιχα και τις με αριθμό καταθ. 5095/2009 και 5096/2009 παρεμπίπτουσες, οι οποίες επαναφέρονται προς συζήτηση με τις με αριθμό 523/12 και 524/12 κλήσεις, αντίστοιχα, με αντικείμενο αποζημίωση από αυτοκινητικό ατύχημα, μεταξύ :

Διαβάστε περισσότερα…

Αποζημίωση για ζημία από τροχαίο ατύχημα.

Σύνοψη:

Ειδική διαδικασία
Αδημοσίευτη

Αποζημίωση για ζημία από τροχαίο ατύχημα.

Τραυματισμός πεζής εκτός διάβασης πεζών. Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού του δίκυκλου οχήματος. Πρόσθετη αποζημίωση άρθρου 931ΑΚ

Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης 28040/2012

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Αθηνά Παπαγεωργίου, Πρωτοδίκη, την οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και από τη Γραμματέα Αιμιλία Γούση.

Διαβάστε περισσότερα…

GreekEnglish