―――――――――<>―――――――――
Δημήτριος Γ. Τσαγκαλίδης & Συνεργάτες
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
Κομνηνών 23
Τ.Κ.: 54624
Κέντρο, Θεσσαλονίκη
Τηλ.:(0030) 2310-227.148 & 2310-243.825
―――――――――<>―――――――――

Πρόσφατες ενδιαφέρουσες δικαστικές αποφάσεις σε υποθέσεις που χειρίστηκε το γραφείο μας.

Τομέας Διαφορών με Δημόσιο

Aριθμός απόφασης A1902/2018

 

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑ΄ MONOMEΛΕΣ

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 14 Δεκεμβρίου 2017, με δικαστή την Άλκηστη Σιάρκου, Πρωτοδίκη Δ.Δ.,

και γραμματέα την Κυριακή … Συνεχίστε την ανάγνωση

Αρχή φόρμας
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ε’ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε δημόσια στο ακροατήριο του στις 9 Μαρτίου 2015 με Δικαστή την Χρυσούλα Ανδρεάδου Πρωτοδίκη Δ.Δ. και γραμματέα την Ανατολή Χαζαρίδου, δικαστικό υπάλληλο.
γ ι α να δικάσει την αγωγή με χρονολογία κατάθεσης 29-12-2006,

τ ω ν:….., οι οποίοι παραστάθηκαν δια της πληρεξουσίας τους δικηγόρου Χάϊδως Τσαγκαλίδου
κ α τ ά: του Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται εν προκειμένων από τον Υπουργό Οικονομικών, για τον οποίο παραστάθηκε η δικαστική πληρεξούσιος του Ν.Σ.Κ. Χριστίνα Κουστούδα, βάσει της από 6-3-2015 δηλώσεως του άρθρου 133 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ.
Η κρίση του Δικαστηρίου είναι η εξής: Συνεχίστε την ανάγνωση

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις … 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ., με δικαστές τους : Μαρία Κολυβοδιάκου, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων Καλλίρη και Γεώργιο Καφφέ, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων και γραμματέα την Εμμανουέλα Παπαδοπούλου, δικαστική υπάλληλο, για να δικάσει την από 15 Φεβρουαρίου 2013 αίτηση ακυρώσεως, του …, κατοίκου Κατερίνης, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου, Δημητρίου Τσαγκαλίδη (Α.Μ.Δ.Σ.Θ 2176), κ α τ ά του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ο οποίος παραστάθηκε δια του Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), ….

Με την κρινόμενη αίτηση επιδιώκεται να ακυρωθεί το από … Πρακτικό του Κατώτερου Συμβουλίου Κρίσης Αξιωματικών Λ.Σ.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της Εισηγήτριας, Εφέτη Δ.Δ. , Άννας Καλλίρη.

Κατόπιν το Δικαστήριο, άκουσε τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση ακυρώσεως. Εν συνεχεία, τον λόγο πήρε ο αντιπρόσωπος του καθού Υπουργού, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη στο γραφείο του Προέδρου του Τμήματος. Κ α ι Αφού μελέτησε τη δικογραφία.
Σκέφθηκε σύμφωνα με το Νόμο.
Με την κρινόμενη αίτηση, για την οποία καταβλήθηκε παράβολο 100 ευρώ (βλ.τα …, …, … και …ΣΕΙΡΑ Α ειδικά έντυπα) και τους παραδεκτά ασκηθέντες πρόσθετους λόγους, όπως παραπέμφθηκαν τα δικόγραφα αυτά, για εκδίκαση στο Δικαστήριο τούτο, ως κατά τόπον αρμόδιο, με την …/2013 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, ζητείται, κατ’ορθή εκτίμηση, η ακύρωση του από … Πρακτικού του Κατώτερου Συμβουλίου Κρίσης Αξιωματικών Λ.Σ., με ευρύτερη σύνθεση, έτους 2010, το οποίο κυρώθηκε με το από 12-1-2011 π.δ. (22 Γ/25-1-2011). Συνεχίστε την ανάγνωση