―――――――――<>―――――――――
Δημήτριος Γ. Τσαγκαλίδης & Συνεργάτες
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
Κομνηνών 23
Τ.Κ.: 54624
Κέντρο, Θεσσαλονίκη
Τηλ.:(0030) 2310-227.148 & 2310-243.825
―――――――――<>―――――――――

Πρόσφατες ενδιαφέρουσες δικαστικές αποφάσεις σε υποθέσεις που χειρίστηκε το γραφείο μας.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

Με απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία εκδόθηκε σε αγωγή που άσκησε το δικηγορικό γραφείο μας, κρίθηκε ότι η μη μεταγραφή της πράξης τακτοποίησης στην Κω αποτελεί παράνομη παράλειψη του Δημοσίου που γεννά δικαίωμα αποζημίωσης στους ιδιώτες των οποίων τα συμβόλαια κυριότητας ακινήτων δεν μπορούν να μεταγραφούν. Συγκεκριμένα, η… Συνεχίστε την ανάγνωση

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Δικαστηρίου με την οποία κρίθηκε ότι είναι παράνομη η μείωση των αποδοχών των στελεχών του Λιμενικού Σώματος,  και η επιστροφή μόνον του ημίσεως των αποδοχών τους που παρακρατήθηκαν αναδρομικά από 01.08.2012. Υποχρεώνεται το Δημόσιο να καταβάλει το υπόλοιπο ήμισυ, εντόκως.

 

Σημαντικές, επίσης,… Συνεχίστε την ανάγνωση

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ότι αποκλειστικός υπαίτιος για το τραυματισμό πεζής που κινείτο εκτός διαβάσεων, είναι ο οδηγός του δίκυκλου οχήματος που παραβίασε το φωτεινό σηματοδότη και επιδίκασε υπέρ της πεζής χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη, αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη και πρόσθετη αποζημίωση λόγω παραμόρφωσης.

Με απόφαση του Ειρ/δικείου Θεσσαλονίκης, διαδικασία υπερχρεωμένων νοικοκυριών, οφειλέτης από στεγαστικό δάνειο θα καταβάλει 38.250 ευρώ σε 180 μηνιαίες δόσεις, ενώ το υπόλοιπο της οφειλής του, 89.103 θα διαγραφεί μετά την πάροδο της 15ετίας.

Με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης μειώθηκε το μίσθωμα σε κατάστημα στην οδό Τσιμισκή κατά ποσοστό 25% λόγω μείωσης της μισθωτικής αξίας των καταστημάτων στη περιοχή

Με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, που επικύρωσε απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης υποχρεώνεται το Ελληνικό Δημόσιο να καταβάλει σε στρατιώτη που υπέστη μεγάλη βλάβη στον οφθαλμό του από την ανάθεση σε αυτόν εργασίας εκτός των καθηκόντων του και χωρίς μέτρα ασφαλείας, αποζημίωση για υλική και ηθική βλάβη ύψους 120.000 ευρώ.

Με απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας, καθορίστηκε η καταβολή από το δανειολήπτη στις πιστώτριες Τράπεζες μέρους της οφειλής, συνολικού ποσού 37.679,84 ευρώ και διαγραφή του υπόλοιπου ποσού των 108.320,16 ευρώ.

Με απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης, η οποία επικυρώθηκε από τον Άρειο Πάγο κρίθηκε ότι η παραχώρηση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης αντί της καταβολής αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης δεν αποτελεί προσήκουσα αποζημίωση και ο υπέρ ου η απαλλοτρίωση υποχρεούται να καταβάλει σε χρήμα την αξία του απαλλοτριωθέντος ακινήτου

Με απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία επικυρώθηκε από το Μον.Πρωτ.Θες/νίκης, παρασχέθηκε άδεια στους εργαζόμενους να προβούν σε κατάσχεση της επιχείρησης κοινωνικών εκδηλώσεων, ως ειδικό περιουσιακό στοιχείο.