―――――――――<>―――――――――
Δημήτριος Γ. Τσαγκαλίδης & Συνεργάτες
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
Κομνηνών 23
Τ.Κ.: 54624
Κέντρο, Θεσσαλονίκη
Τηλ.:(0030) 2310-227.148 & 2310-243.825
―――――――――<>―――――――――

Πρόσφατες ενδιαφέρουσες δικαστικές αποφάσεις σε υποθέσεις που χειρίστηκε το γραφείο μας.

Επιτρέπεται η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς σε όλα τα οδικά, σιδηροδρομικά και σταθερής τροχιάς μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και στα ταξί και στα επιβατηγά πλοία και αεροπλάνα, εφόσον τα ζώα είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο τους. Συνεχίστε την ανάγνωση

Η εικόνα του προσώ­που που αποτελεί στοιχείο της προσωπικότητάς του προστατεύεται από­λυτα. Το άτομο εμφανίζεται δημόσια μόνον όταν και όπου θέλει, έτσι και η εικόνα του δεν ανήκει στο κοινό αλλά μόνον στο πρόσωπο το οποίο την παριστάνει. Καταρχήν, δεν επιτρέπεται η λήψη της εικόνας ενός προσώ­που (φωτογράφηση, κινηματογράφηση, προβολή), η παρουσίαση της φωτογραφίας του σε τρίτους και η ανα­παραγωγή ή η διάθεση της στο κοινό είτε με έκθεση σε κοινή θέα. Συνεχίστε την ανάγνωση

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας κατοχυρώνεται και προστατεύεται από το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ωστόσο, επιτρέπεται για λόγους δημόσιας ωφέλειας, όπως, για την επέκταση του σχεδίου πόλης, προσκύρωση μη άρτιων και μη οικοδομήσιμων οικοπέδων, κατασκευή δρόμων, πλατειών, σχολείων, έργων κοινής ωφέλειας κλπ, η απαλλοτρίωση της ιδιοκτησίας υπό την προϋπόθεση βέβαια της πλήρους αποζημίωσης. Συνεχίστε την ανάγνωση

Είναι γεγονός ότι η θέρμανση, καλοριφέρ, κεντρική, ατομική θέρμανση  στις πολυκατοικίες, δημιουργεί συχνά προβλήματα και ένταση στις σχέσεις των συνιδιοκτητών, για διάφορους λόγους και αιτίες.

Μία από τις κύριες αιτίες για τη δημιουργία τέτοιων προβλημάτων είναι η λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης και η κατανομή των δαπανών. Στις κατανεμόμενες δαπάνες περιλαμβάνονται οι δαπάνες λειτουργίας (καύσιμα και προληπτική συντήρηση της εγκατάστασης) και οι έκτακτες δαπάνες (αντικαταστάσεις, βελτιώσεις, εκσυγχρονισμός και αποκατάσταση ζημιών σε οποιοδήποτε κοινόχρηστο μέρος του συστήματος κεντρικής θέρμανσης κ.λ.π.). Συνεχίστε την ανάγνωση

Το διαδίκτυο αποτελεί αστείρευτη πηγή πληροφοριών, εύκολα προσβάσιμη με τη πληκτρολόγηση των κατάλληλων λέξεων. Μπορεί κάποιος να λάβει πληροφορίες για οτιδήποτε, ακόμη και προσωπικές πληροφορίες διαφόρων ανθρώπων που απασχόλησαν τη δημοσιότητα, είτε πρόκειται για δημόσια πρόσωπα είτε όχι.

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται δεν είναι πάντοτε ευμενείς ή απλώς ενημερωτικές για τις δραστηριότητες κάποιου διάσημου, αλλά πολλές φορές αποτελούν δυσμενείς ειδήσεις και πληροφορίες για ιδιώτες που δεν απασχολούν, συνήθως, την επικαιρότητα. Έτσι, μπορεί κάποιος να βρει δυσφημιστικές πληροφορίες για ένα άτομο, παρόλο που έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που το αναφερόμενο στο δημοσίευμα γεγονός ενδιέφερε το κοινό. Συνεχίστε την ανάγνωση

Με τον όρο «τροχαίο ατύχημα» αναφερόμαστε στο ατύχημα που προκαλείται από τη κίνηση οχήματος και έχει ως ζημιογόνο συνέπεια την πρόκληση υλικών και σωματικών βλαβών (και θάνατο).

Σε περίπτωση τραυματισμού ο παθών δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από τον οδηγό του αυτοκινήτου, τον ιδιοκτήτη (εφόσον είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον οδηγό)… Συνεχίστε την ανάγνωση

Με το νόμο 4039/2012 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα.

Με το νόμο αυτό δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των κατοικίδιων ζώων που μπορεί κάποιος να φιλοξενήσει στη κατοικία του, ωστόσο, αν πρόκειται για διαμέρισμα σε πολυκατοικία η οποία διαθέτει κανονισμό, ο οποίος περιέχει σχετική διάταξη περιορισμού… Συνεχίστε την ανάγνωση

Με τον όρο υπερχρεωμένα νοικοκυριά εννοούμε τα φυσικά πρόσωπα τα οποία οφείλουν σε πιστωτές κυρίως Τράπεζες μεγάλα ποσά τα οποία αδυνατούν να πληρώσουν.

Οι οφειλές αυτές προέρχονται από διαφόρων ειδών δανειακές συμβάσεις, όπως στεγαστικά δάνεια, δάνεια αγοράς καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών, δάνεια από αγορά αγαθών και υπηρεσιών με τη χρέωση πιστωτικών καρτών. Οι καταναλωτές που έλαβαν στεγαστικό δάνειο για να αγοράσουν , ή κτίσουν ή επισκευάσουν κατοικία, κινήθηκαν με το σκεπτικό ότι, αντί να πληρώνουν μίσθωμα και να διαμένουν σε ξένη κατοικία, θα ήταν πιο συμφέρον να πληρώνουν κάποιο ποσό παραπάνω στη δανειακή δόση και να διαμένουν σε δικό τους σπίτι. Το σκεπτικό αυτό, απόλυτα φυσικό και λογικό, οδήγησε χιλιάδες καταναλωτές να ζητήσουν και λάβουν από τις Τράπεζες στεγαστικά δάνεια.

Η μεγαλύτερη πλειοψηφία των δανειοληπτών στεγαστικών δανείων αποτελούν οικογένειες στις οποίες εργάζονταν, τότε, και οι δύο σύζυγοι, είτε στον ιδιωτικό, είτε στο δημόσιο τομέα, και με βάση τις τότε οικονομικές τους συνθήκες, τακτικές αποδοχές, δεκατεσσάρων μηνών (με τα δώρα και επιδόματα) τους επέτρεπαν να πληρώνουν κάθε μήνα τη δόση δανείου την οποία είχαν συμφωνήσει. Συνεχίστε την ανάγνωση