Λιμενικοί Μεταθέσεις

περισσότερα . . .

Δικαστικά Νέα

1. Με απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία επικυρώθηκε από το Μον.Πρωτ.Θες/νίκης, παρασχέθηκε άδεια στους εργαζόμενους να προβούν σε κατάσχεση της επιχείρησης κοινωνικών εκδηλώσεων, ως ειδικό περιουσιακό στοιχείο.

2. Με απόφαση του Διοικ.Πρωτ.Αθηνών επιδικάστηκες χρηματική ικανοποίηση 1.500 ευρώ λόγω παραβίασης του δικαιώματος δίκαιης δίκης (καθυστέρηση εκδίκασης υπόθεσης πέραν του ευλόγου χρόνου)

3. Με απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης, η οποία επικυρώθηκε από τον Άρειο Πάγο κρίθηκε ότι η παραχώρηση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης αντί της καταβολής αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης δεν αποτελεί προσήκουσα αποζημίωση και ο υπέρ ου η απαλλοτρίωση υποχρεούται να καταβάλει σε χρήμα την αξία του απαλλοτριωθέντος ακινήτου

4. Με απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας, καθορίστηκε η καταβολή από το δανειολήπτη στις πιστώτριες Τράπεζες μέρους της οφειλής, συνολικού ποσού 37.679,84 ευρώ και διαγραφή του υπόλοιπου ποσού των 108.320,16 ευρώ

5. Με απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης καθορίστηκε η καταβολή από το δανειολήπτη στις Τράπεζες συνολικά 56.114,16 ευρώ από συνολικό ύψος χρεών 181.044,73 ευρώ και διαγραφή του υπόλοιπου χρέους

6. Με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, που επικύρωσε απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης υποχρεώνεται το Ελληνικό Δημόσιο να καταβάλει σε στρατιώτη που υπέστη μεγάλη βλάβη στον οφθαλμό του από την ανάθεση σε αυτόν εργασίας εκτός των καθηκόντων του και χωρίς μέτρα ασφαλείας, αποζημίωση για υλική και ηθική βλάβη ύψους 120.000 ευρώ.

7. Με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης μειώθηκε το μίσθωμα σε κατάστημα στην οδό Τσιμισκή κατά ποσοστό 25% λόγω μείωσης της μισθωτικής αξίας των καταστημάτων στη περιοχή

8. Με απόφαση του Ειρ/δικείου Θεσσαλονίκης, διαδικασία υπερχρεωμένων νοικοκυριών, οφειλέτης από στεγαστικό δάνειο θα καταβάλει 38.250 ευρώ σε 180 μηνιαίες δόσεις, ενώ το υπόλοιπο της οφειλής του, 89.103 θα διαγραφεί μετά την πάροδο της 15ετίας.

9. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ότι αποκλειστικός υπαίτιος για το τραυματισμό πεζής που κινείτο εκτός διαβάσεων, είναι ο οδηγός του δίκυκλου οχήματος που παραβίασε το φωτεινό σηματοδότη και επιδίκασε υπέρ της πεζής χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη, αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη και πρόσθετη αποζημίωση λόγω παραμόρφωσης.

  Η δικηγορική εταιρεία Δ.ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ «ΚΩΔΙΞ» αποτελεί μετεξέλιξη του  

δικηγορικού γραφείου ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗ που ιδρύθηκε το 1974 και δραστηριοποιείται κυρίως σε δικαστικές υποθέσεις αστικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου, όπως, διεκδίκηση αποζημιώσεων από τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, ιατρική αμέλεια, προσβολή προσωπικότητας, αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων, προσβολή δικαιωμάτων καταναλωτή, διεκδίκηση εμπορικών απαιτήσεων, υποθέσεις απαλλοτριώσεων, εργατικών διαφορών, διαφορών με Τράπεζες, ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών, μισθωτικών διαφορών, διαφορών μεταξύ συνιδιοκτητών οικοδομής, διεκδικήσεων ακινήτων, κληρονομικών διαφορών, οικογενειακών διαφορών, διαφορών με το Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ.

Η άριστη επιστημονική κατάρτιση των δικηγόρων της εταιρείας μας και η πολυετής δικαστηριακή εμπειρία παρέχει τα εχέγγυα για την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Η πληθώρα και πολυπλοκότητα των νομικών διατάξεων που μεταβάλλονται συνεχώς και η συνεχής έκδοση δικαστικών αποφάσεων που ερμηνεύουν τους νόμους και τους όρους και προϋποθέσεις των συναλλαγών, καθιστά απολύτως αναγκαία την σωστή νομική συμπαράσταση σε κάθε υπόθεση.

Ο χειρισμός της κάθε υπόθεσης πραγματοποιείται με συνεργασία περισσότερων συνεργατών, ειδικών στο κάθε τομέα δικαίου, πάντοτε υπό την άμεση επίβλεψη και συνδρομή του Δημητρίου Γ. Τσαγκαλίδη. Το δικηγορικό γραφείο ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗ έχει σημειώσει σημαντικές δικαστικές επιτυχίες σε σοβαρές υποθέσεις. Στο τομέα δικαστικών αποφάσεων δημοσιεύονται κάποιες σημαντικές δικαστικές αποφάσεις του γραφείου. Παρέχει τις υπηρεσίες του στα ιδιόκτητα γραφεία στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης απέναντι από την παραδοσιακή αγορά ΜΟΔΙΑΝΟ και ΚΑΠΑΝΙ, με άμεση πρόσβαση στα Δικαστήρια και στις κυριότερες Δημόσιες Υπηρεσίες και Αρχές. Το γραφείο μας συνεργάζεται με δικηγορικό γραφείο εξειδικευμένο σε υποθέσεις επενδύσεων, υπαγωγής σε προγράμματα επιδότησης, συνταξιοδοτικά θέματα, υποθέσεις πειθαρχικού ελέγχου δημοσίων υπαλλήλων.

Γλώσσες εργασίας: ΕΛΛΗΝΙΚA, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ

Ενδιαφέροντα Άρθρα

(Τα άρθρα αυτά δεν αποτελούν νομική συμβουλή, αλλά γενική τοποθέτηση σε ενδιαφέροντα νομικά θέματα. Για νομική συμβουλή ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απευθύνεται στο δικηγόρο του)

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ – ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

περισσότερα . . .

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ

περισσότερα . . .

ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

περισσότερα . . .

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΠΑΘΩΝ

περισσότερα . . .

ΣΥΝΟΨΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

περισσότερα . . .

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

περισσότερα . . .

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

περισσότερα . . .

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

περισσότερα . . .

Η ΕΤΑΙΡΙΑΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΗ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΡΩΣΙΚΑΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ